Novinky

Jesenice 28. 9. 2017

Na svatého Václava jsme se jeli podívat do Jesenice, kde jsme celý den trávili v nádherných lesích v okolí Jesenic s dětmi z Mostu, které se účastnili kurátorského výjezdu. Povídali jsme si o lese, jak rostou stromy, jak se v lese hospodaří, co všechno v lese žije a co všechno lesu škodí a jak se proti všem škodlivým činitelů lesníci a příroda brání. Hráli jsme spoustu her, a jelikož je houbařská sezóna v plném proudu, tak jsme také sbírali houby a poznávali je. Byl to krásný a poučný den.

DDM Rakovník

V pátek 4.8.2017 a v pondělí 7.8.2017 jsme navštívili město Rakovník, abychom společně s dětmi z DDM Rakovník zažili krásné odpoledne. V rámci příměstských táborů jsme vyplnili 2 odpoledne povídáním o dřevinách, jejich plodech a semenech, řekli jsme si poznávací znaky dřevin, a jak se stromy v lese měří a co vše je důležité pro lesníka, aby věděl o dřevinách. Také jsme hráli spoustu her, zaměřených na danou tématiku.

Letní dětský pobytový tábor Lesotoulky 2017

Ve dnech od 16. července do 22. července, jsme ve spolupráci se Střední lesnickou školou Žlutice zažili opět jedno krásné dobrodružství, v podobě dětského letního pobytového tábora s názvem Lesotoulky, kterého se zúčastnilo 62 dětí z několika krajů. Celý týden se nesl v duchu lesnickém. Děti se dozvěděli spoustu zajímavostí o lese, lesnických a mysliveckých tradicích, o zvěři žijící v lese. Pronikli do světa hmyzu a brouků, preparace hmyzu, světa rostlin a bylin. Poznávali jsme také krásy Žlutic, žlutické přírody a okolí. Své vědomosti dětem předávali nejen pedagogové lesnické školy, ale zapojili se i žáci, pro které to byla nová, ale výborná zkušenost. Společně s dětmi si vedoucí tábora užili spousty legrace, zábavy, poznání, získali nové informace a vznikla spousta nových přátelství. Všem, kteří se na náročné organizaci tábora podíleli, patří velký dík a uznání.

ZŠ Manětín – 22. 5. 2017

Dne 22. 5. 2017 jsme strávili prima den se žáky 1. stupně Základní školy Manětín. Připravili jsme si pro ně velmi pestrý program, který byl zaměřený na stromy, práci lesního mechanizátora a včely. Představili jsme jim základní druhy stromů vyskytujících se v ČR, řekli si, jak se zjišťuje stáří stromu, představili práci se včelami a připravili ukázku toho, jak vypadá včelí úl zevnitř. Těšíme se zase příště na viděnou při bádání po tajích lesního hospodářství.

Skauti z Manětína – 11.5.2017

Dne 11. 5. 2017 za námi přijeli děti ze skautského oddílu z Manětína. Po stopách lesního dobrodružství jsme využili prostory školního  polesí Chlumská hora, které spravuje Střední lesnická škola Žlutice, p.o. Během našeho programu se děti seznamovali s rostlinami a s tím, co nám každá rostlinka říká o místě, kde roste. Po cestě jsme také narazili na lapák, a co bychom to byli za lesníky, kdybychom se u něj nezastavili. Poté jsme si ukazovali, jak se zjišťuje staří stromu Presslerovým nebozezem. Děti měli možnost vidět, jak se liší dřevo jehličnatého stromu a listnatého. Naše setkání jsme zakončili aktivitou Běh s parohem, které předcházelo krátké povídání o zvěři. Doufáme, že se malým skautům program líbil tak jako nám, a že se zase brzy uvidíme.

ZŠ Loket a školní klub Žlutice – 24.4.2017

Dne 24.4.2017 jsme v rámci akce Den Země vyrazili s lesní pedagogikou na Základní školu Loket. V krásném lesním prostředí jsme si se 6. a 7. třídou povídali o životním prostředí, o lesním ekosystému, o tom jak roste les, jak se měří stromy, jak se zpracovává dříví a samozřejmě jsme si zahráli spoustu her a užili si spousty legrace.

Odpoledne jsme pak navštívili školní klub Základní školy Žlutice, kde jsme si povídali o důležitosti lesů v ČR a o funkcích lesa a řekli si, jak se vyrábí papír, který je důležitou součástí našich životů.

Střední škola, základní škola a Mateřská škola Rakovník

Ve středu 7.12.2016 jsme vyrazili do Rakovníka, kde sídlí Střední škola, základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace abychom s nimi strávili krásné dopoledne s lesní pedagogikou. Během programu se děti dozvěděli spoustu zajímavostí o včelách, o zvěři, o povoláních, která se vykonávají v lese a vyrobili si krásné dřevěné ozdoby na vánoční stromeček, který jsme jim přivezli jako dárek. Bylo to krásné dopoledne, děti a žáci nás odměnili malými dárečky, ale především spoustou úsměvů a radosti. Tak zase příště ahoj.

Jesenice – děti z Mostu 29. 9. 2016

Dne 29. 9. 2016 jsme s Centrem lesní pedagogiky navštívili děti, které jsou ze slabších sociálních rodin z Mostu. Společně jsme se setkali v Jesenici a užili si krásné slunečné odpoledne v jesenických lesích. Předvedli jsme si ukázku lesní těžby s demonstrací ochranných pomůcek, dále pak ukázku lesního hmyzu, semenářství, zakládání porostů a ochrany lesa. Všechny ukázky byly proloženy hrami – Najdi si svůj strom, Kůrovec, Stavění domečků a Oplocenka. Počasí nám přálo, a tak jsme si celé odpoledne pořádně užili. Doufáme, že se dětem program líbil, a že se budou do lesa rádi vracet.

S lesníkem do lesa – projekt pro Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata

Ve dnech od 16. 7. do 22. 7. 2016 jsme se octli v prostorách Střední lesnické školy ve Žluticích, kde se odehrál velmi zajímavý projekt. Pobytový tábor ,,S lesníkem do lesa“ vznikl z popudu paní Ing. Dany Steinové, která vede Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata. A tak do Žlutic dorazili členové experimentální univerzity, tentokrát v roli babiček a dědečků se svými vnoučaty. Celý týden jsme si společně povídali o lesním ekosystému, o trvale udržitelném hospodaření v lesích, produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa a činnosti lesníka. Společně jsme obdivovali krásy lesa v prostředí školního polesí Chlumská hora. Celý týden byl vyplněn i volnočasovými aktivitami jako byla například výtvarná dílna, sportovní hry, odborné filmy a přednášky. Tento projekt byl velmi zajímavý a jsme rádi, že jsme byli součástí prohloubení vztahů prarodičů a současné mladé generace, která je technicky založená a svým prarodičům se vzdaluje a to vše v tom nejkrásnějším prostředí, v lese.