Lesní pedagogika

Lesní pedaogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.
Cílem lesní pedagogiky je především prohloubení u dnešní veřejnosti vztah nejen k lesu, ale celkově k přírodě jako takové. Měla by také objasnit, jak lesníci v lese hospodaří a dále podporuje v lidech pochopení jejich práce. Provádí se především přímým kontaktem s přírodou formou her a zapojováním všech smyslů.
Lesní pedagogika je určena pro :

  • všechny věkové třídy lidí (děti, dospělé, seniory)
  • skupiny lidí (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)
  • lidi se specifickými potřebami

    Motto lesní pedagogiky: „O LESE SE UČIT V LESE“

stromecek

Lesní pedagogika