Poděkování dětí ze třídy 3.A Základní školy Loket za krásně strávené dopoledne