S lesníkem do lesa – projekt pro Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata

Ve dnech od 16. 7. do 22. 7. 2016 jsme se octli v prostorách Střední lesnické školy ve Žluticích, kde se odehrál velmi zajímavý projekt. Pobytový tábor ,,S lesníkem do lesa“ vznikl z popudu paní Ing. Dany Steinové, která vede Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata. A tak do Žlutic dorazili členové experimentální univerzity, tentokrát v roli babiček a dědečků se svými vnoučaty. Celý týden jsme si společně povídali o lesním ekosystému, o trvale udržitelném hospodaření v lesích, produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa a činnosti lesníka. Společně jsme obdivovali krásy lesa v prostředí školního polesí Chlumská hora. Celý týden byl vyplněn i volnočasovými aktivitami jako byla například výtvarná dílna, sportovní hry, odborné filmy a přednášky. Tento projekt byl velmi zajímavý a jsme rádi, že jsme byli součástí prohloubení vztahů prarodičů a současné mladé generace, která je technicky založená a svým prarodičům se vzdaluje a to vše v tom nejkrásnějším prostředí, v lese.

S lesníkem do lesa – projekt pro Experimentální univerzitu pro prarodiče a vnoučata